Menighedsrådsmøder i Nr. Lyndelse

Menighedsrådet i Nr. Lyndelse
Stående fra venstre: Inge Birkholm Petersen, Bodil Andersen, Mona Rasmussen, Eva Lauritsen, Lis Petersen, Jesper Fabricius. Siddende fra venstre: Mette Behrndtz, Karen Dreyer Jørgensen

Menighedsrådsmøder

Se kalender for mødedatoer. Med mindre andet er nævnt mødes rådet i Kirkesalen, kl. 19.00