Menighedsrådsmøder i Nr. Lyndelse

Menighedsrådet i Nr. Lyndelse
Stående fra venstre: Inge Birkholm Petersen, Bodil Andersen, Mona Rasmussen, Eva Lauritsen, Lis Petersen, Jesper Fabricius. Siddende fra venstre: Mette Behrndtz, Karen Dreyer Jørgensen

Menighedsrådsmøder

Mødetidspunktet er kl. 19.00 hvis andet ikke er nævnt.
Torsdag den 7. november 2019
Torsdag den 12. december 2019. kl. 18.00!