Menighedsrådsmøder i Nr. Lyndelse

Menighedsrådet i Nr. Lyndelse
Stående fra venstre: Inge Birkholm Petersen, Bodil Andersen, Mona Rasmussen, Eva Lauritsen, Lis Petersen, Jesper Fabricius. Siddende fra venstre: Mette Behrndtz, Karen Dreyer Jørgensen

Menighedsrådsmøder

Mødetidspunktet er kl. 19.00 hvis andet ikke er nævnt.
Torsdag den 17. august
Torsdag den 7. september: 3. kvartalsrapport
Onsdag den 4. oktober: Revisionsprotokollat samt bemærkninger til afsluttet regnskab 2016
Torsdag den 9. november
Torsdag den 7. december, kl. 18.00.