Skip to content

Menighedsrådsmøder i Nr. Lyndelse

Menighedsrådet i Nr. Lyndelse
Stående fra venstre: Inge Birkholm Petersen, Bodil Andersen, Mona Rasmussen, Eva Lauritsen, Lis Petersen, Jesper Fabricius. Siddende fra venstre: Mette Behrndtz, Karen Dreyer Jørgensen

Menighedsrådsmøder

Mødetidspunktet er kl. 19.00 hvis andet ikke er nævnt.
Onsdag den 20. februar 2019
Torsdag den 14. marts 2019
Torsdag den 4. april 2019

Ring op
Find kirken