Nr. Lyndelse Koret – kirkens voksenkor øver hver onsdag kl. 17.30-18.30 i Kirkesalen.
Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt.

Nr. Lyndelse voksenkor
Nr. Lyndelse voksenkor

Kirkens børnekor er for tiden stillet i bero på grund af manglende tilslutning.