Sognepræst

Mette Behrndtz

Albanivej 15, Nr. Lyndelse,
5792 Årslev

tlf. 6590 2663 (træffes bedst fra kl. 11.00-12.00; mandag er fridag)

Organist

Ulla Poulsen

Tlf. 2032 0152

Kirkesangere
Henning Nissen
tlf. 66192440

Tine Ullum
tlf. 50449166

Graver

David Bøgetoft

tlf. 24603538

(træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl. 11.30 - 12.00)

 

Menighedsråd

Formand

Eva Lauritsen
Tlf 6590 1708

Kirkeværge

Jesper Fabricius
Tlf. 2125 1350