Kaffemik i Nr. Lyndelse
Kaffemik i Nr. Lyndelse

Kaffemik

Her anden onsdag i ulige uger. Vi mødes i Kirkesalen, Albanivej 15, 5792 Årslev, kl. 10-11.30. I foråret 2020 er det følgende dage:

11. marts
25. marts
22. april
6. maj
20. maj

På kaffemikudvalgets vegne sognepræst Mette Behrndtz