Kaffemik i Nr. Lyndelse
Kaffemik i Nr. Lyndelse

Kaffemik

Her anden onsdag i ulige uger. Vi mødes i Kirkesalen, Albanivej 15, 5792 Årslev, kl. 10-11.30. I foråret 2019 er det følgende dage:

16. januar
30. januar
13. februar
27. februar
13. marts
27. marts
10. april
24. april
8. maj
22. maj


På kaffemikudvalgets vegne sognepræst Mette Behrndtz 

Ring op
Find kirken