Dåb i Nr. Lyndelse Kirke

Agnete er blevet døbt
Agnete er blevet døbt
Svend Witting Wen 17. marts 2019
Svend er blevet døbt
Caitlyn og Tristan er blevet
Caitlyn og Tristan er blevet døbt
Døbt den 12/8-18
Xander er blevet døbt
Døbt den 13. maj 2018
Matheo er blevet døbt

Dåb

Når barnet fødes

Når et barn fødes, modtager kirkekontoret besked om fødslen. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed skal"Omsorgs- og ansvarserklæring"  udfyldes med NemlD på www.borger.dk. Omsorgs og ansvarserklæringen medfører fælles forældremyndighed.

Selve dåben

Ønsker I jeres barn døbt henvender I jer til sognepræsten for at aftale tidspunkt for dåben, gerne i god tid.  Ved dåben skal der være mindst 2 og højst 5 faddere, og de skal alle være døbt i den kristne tro. Ved dåben får I en fødsels- og dåbsattest på barnet og en børnebibel samt dåbslys i gave fra sognet.

Hvis man hellere vil navngive sit barn

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning sker enten ved dåb, hvor barnet optages som medlem af Den danske Folkekirke, eller ved anmeldelse om navngivning på www.borger.dk ved brug af nemID. Når barnet er navngivet modtager I en navneattest fra kirkekontoret.

Ring op
Find kirken