Bibelen for konfirmander
– og andre nysgerrige

Det er nødvendigt »at tanke troen op«, siger
nogle. I den sammenhæng er Bibelen det, man
kunne kalde en naturlig »trostankstation«.
Derfor er den også et centralt element i konfir-
mandundervisningen. Imidlertid har min egen
oplevelse været, at konfi rmanderne har svært
ved »at tanke op«, når det drejer sig om Bibelen.
Langt lettere går det, når vi bruger Bibelen i
Peter Madsens tegneserieudgave, »Menneskesønnen
«, eller som den er tegnet i Manga-serien. De mange
billeder åbner og anskueliggør på levende vis de bibelske
fortællinger på en måde, så de unge bliver fanget og fastholdt
i nysgerrighed over for de spændende, men også kulturelt
meget anderledes bibelske tekster.
Den pædagogiske udfordring opstår i det øjeblik, hvor tegneserier
og billeder forlades, og vi i stedet bevæger os over til
den autoriserede Bibel, der både indeholder Det Gamle og Det
Nye Testamente, alt i alt 1360 sider i den nuværende Konfi r-
mandbibel fra Bibelselskabet. På trods af de gode tiltag, man
har gjort i den nuværende Konfi rmandbibel, for at gøre den
mere brugervenlig, er den stadig noget af en boglig »mursten«
at præsentere de unge for. Her kommer Bibelens formmæssige
udtryk desværre alt for ofte til at overskygge dens indhold.
Som en konfi rmand udbrød første gang, han fi k Bibelen i sine
hænder: Hvor står der meget i den bog. Jeg bliver helt træt! Det
er billedlig sagt ikke let at tanke op for de unge, hvis tankstationen
opleves som svær at betjene.
På den baggrund er Bibelen for konfi rmander – og andre nysger-
rige opstået. Udgangspunktet var at revidere og udvide den eksisterende
konfi rmandbibel på en måde, så den blev langt mere brugervenlig for dens læsere, særligt de unge, men også for
andre som det måtte interessere. Tre præster, Louise Højlund,
Lars Nymark Heilesen og jeg selv, har sammen med billedkunstner
og illustrator Helle Vibeke Jensen og forlagschef Lisbeth
Elkjær Øland stået for dette arbejde med at gøre Bibelen til et
mere overskueligt og let betjeneligt sted at tanke op fra.
I Bibelen for konfi rmander – og andre nysgerrige hjælpes læseren
på vej ved hjælp af en indbygget bibelsk gps, der udstikker nogle

ruter, læseren kan følge. Der
er for eksempel ruter, der viser
vej til tekster om kærlighed,
håb, død, venskab og andre
væsentlige emner. Derudover
er der en hovedvej, der består
af 29 tekster, der guider læseren
igennem nogle af Bibelens
mest centrale tekster, bl.a.
Noas ark og Guds regnbue,
Babelstårnet og De ti bud.
Billeder er der også flere af,
idet der til hver eneste af Bibelens
66 bøger er udarbejdet
en forside med en illustration,
der er aktuel for det enkelte
skrift samt en introduktion,
der kort klæder læseren på
til at kunne læse skriftet eller
dele deraf. Undervejs er
vigtige, særlige og smukke
citater fremhævet, ligesom
der er kommentarer i margin
til teksterne eller en lille forklaring,
så læseren bedre kan
forstå indholdet. Teksterne er
altså i højere grad brudt op i et forsøg på at få dem til at fremstå
mere læsevenlige og overskuelige. Håbet er da også, at konfirmanderne
i det øjeblik, at teksterne åbnes op med hovedvej,
ruter, fremhævede citater, forsideillustrationer og lignende,
får vakt deres nysgerrighed og interesse for at læse i Bibelen.
Derudover er der i tillægsmaterialet udvalgt nogle relevante og
rørende bibelcitater, der kan bruges i forskellige sammenhænge
i ens liv, for eksempel, hvis man føler sig alene og forladt
eller måske er ramt af ulykkelig kærlighed eller bare er vildt
forelsket og gerne vil ytre sin glæde over dette.
Der er kort sagt flere måder at tanke op på med den nye konfirmandbibel.
Håbet er, at Bibelens funktion som trostankstation
bliver tydelig, så det både bliver sjovt, spændende og inspirerende
at læse i Bibelen – også når konfirmationstiden er slut.